FFOS-ova izložba Esencija intermedijaliteta – Hikos Mash-up, konvergencija, polilog i teorijska misao

U suradnji Filozofskog fakulteta u Osijeku i Muzeja likovnih umjetnosti Osijek početkom listopada 2021, točnije od 7. do 11. listopada 2021, u prostorijama muzeja izložen je postav odnosno izložba posvećena ukupnoj produkciji znanstvenoistraživačkoga projekta Medijski subjekt pjesništva, književne kritike i znanosti, pod naslovom Esencija intermedijaliteta – Hikos Mash-up, konvergencija, polilog i teorijska misao.

Sama izložba znakovita je po tome što je riječ o radovima studentske skupine, lirskog i studijskog kolektiva Hikos Mash-up. Hikos Mash-up adresa je i autorsko ime naraštaja studentica jednopredmetnoga studija hrvatskoga jezika i književnosti 2009/2010. koje su sudjelovale u sveučilišnom projektu Medijski subjekt pjesništva, književne kritike i znanosti profesorice Sanje Jukić i profesora Gorana Rema. Autorice su niza radova u sklopu kolegija kod prof. dr. sc. Gorana Rema i izv. prof. dr. sc. Sanje Jukić te objavljenih u hrvatskim književnim časopisima (Tema, Književna revija) ili izloženih tijekom književnih manifestacija (Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara, Pjesnički susreti u Drenovcima). Naravno, izložba obuhvaća i radove, ponajprije lirske uratke i drugih znakovitih autora i književnika, no, akcent je upravo stavljen na sakupljene uratke odnosno zbriku lirskih uradaka Hikos Mash-up-a.

O kakvim je zapravo lirskim uradcima riječ saznajemo iz površnoga prelistavanja kataloga i običnoga pogleda na postav izložbe. Riječ je, dakako, o svojevrsnom osvrtu autorica na suvremene književnike Ivana Rogića Nehajeva, Borbena Vladovića, Delimira Rešickog, Milorada Stojevića, Branka Maleša i brojnih drugih, čiji je opus i doprinos suvremenoj hrvatskoj književnosti znakovit i plodonosan. Svaki je pjesnički tekst svojevrsna teorijska interpretacija uz istodoban osvrt na stilsku matricu zadanog autora.

Ono što je svakako zanimljivo istaknuti, a tiče se stilsko-poetičkog aranžmana pjesama, jest upravo njihova različitost i stilogenost. S obzirom na formu, stil, subjekt i temu, pjesme se mogu samostalno promatrati i analizirati. Prkose, laički rečeno, ustaljenoj formi lirskih uradaka, što i ne čudi jer je upravo to temat i akcent pjesništva suvremenika naše književnosti. Tako možemo pronaći i iščitati pjesme pisane kvadratno, stihično i strofno oblikovane.

Ono što je zanimljivo istaknuti jest leksik pjesama. Neke od njih prkose jezično-gramatičkoj normi, neke su pisane na stranim jezicima, poput engleskog jezika, dok neke sadržavaju lekseme latinskog jezika. Druge pak pjesme u sebi sadrže i vulgarizme, međutim oni su sastavnim dijelom lirskoga teksta i nisu svojim značenjem i sadržajem tretirani kao nepoželjni ili neprikladni. Riječ je zapravo o svakodnevnim vulgarizmima s kakvima se susrećemo u društveno-medijskom diskursu. Ono što još dominira u spomenutoj zbirci jest ilustrativnost pjesničkih predložaka. Ilustracije su većinom u direktnoj povezanosti s pjesmama. Najčešće ilustracija odnosno slika govori „više od tisuću riječi“ tako da u velikoj mjeri nadopunjuju pjesme.

Znakovito je još spomenuti uvodni dio zbirke, točnije izložbe. Riječ je o pjesmi Ivane moj Rogiću Nehajev.  Iako bi se po naslovu pjesme odmah shvatilo da je u pjesmi riječ o direktnom obraćanju Ivanu Rogiću Nehajevu, zapravo je posrijedi vlastito predstavljanje autorice pjesme Izabele Bagarić. Pjesma je prožeta brojnim leksemima komičnog, ali i vulgarnog izraza, koji adekvatno nadopunjuju pjesmu i njezinu temu/stilogenost. U pjesmi je riječ o svojevrsnoj igri, dijalogu pa čak i platonskoj ljubavi između lirskog subjekta  i instancije nad Ja, koja simbolizira Ivana Rogića Nehajeva. Zaključno, pjesma je uvodna i najavljuje tematiku ostalih pjesama, točnije cijele zbirke, o kojoj je riječ i na temelju koje je izložen izložbeni postav.

Izložba je trajala od 7. do 11. listopada 2021, no brojni lirski uradci izloženi su i u prostorijama Filozofskog fakulteta u Osijeku, tako da izložba Esencija intermedijaliteta traje i dalje jer se studenti svakodnevno na fakultetu susreću s izložbenim postavom. Izložba je direktan poticaj svim studentima koji imaju volju i želju za stvaralaštvom, za ekspresijom svojih osjećaja i misli. Pohvala profesorima i autoricama pjesama za izuzetan angažman i doprinos hrvatskoj suvremenoj književnosti.

Josip Hrženjak

(Izvor fotografija: https://www.ffos.unios.hr/wp-content/uploads/2021/10/katalog-web-2.pdf)

Comments are closed.

Sva prava pridržana 2023., Filozof iz Osijeka

Pravila privatnosti