Do re mi fa so done with this semester

U prethodnih nekoliko godina internet su preplavil izrazito popularne sličice uglavnom podrugljive tematike – memovi. Riječ mem derivat je  grčke riječi mimesis što na hrvatskom znači oponašanje. Današnji termin mem skovao je Richard Dawkins u svojem najpoznatijem djelu Sebični gen. Dawkins je mem definirao kao jedinicu kulturnog prijenosa koji ima sličnu ulogu u kulturnoj evoluciji kao što ga gen ima u biološkoj evoluciji. Internetski mem većinom je humoristična sličica koja izruguje određenu osobu ili pojavu, a jedna od bitnih značajki memova nevjerojatna je lakoća širenja internetom. Kad je riječ o tematici, bilo što može biti tema memova: aktualna događanja u svijetu, političke osobe, glumci, pjevači, COVID-19, novi filmovi i serije, itd. Donosi vam najzanimljivije i najpopularnije memove s tematikom studentskog života.

Marija Kozarić

Comments are closed.

Sva prava pridržana 2023., Filozof iz Osijeka

Pravila privatnosti